เพลงเทิดเกรียติสมุทรปราการ                                         

Download / Listen เพลงเทิดเกรียติสมุทรปราการ

ขนาด 2.77 MB

(2,906,070 bytes)

Length: 182 seconds

MPEG 1.0 layer 3

128kbit, 6968 frames

44100Hz Joint Stereo

                                 เพลงเทิดเกรียติสมุทรปราการ

    สมุทรปราการ                                  นามโอฬารสถานศึกษา

พระสมุทรเจดีย์ที่บูชา                             สัญลักษณ์เลอค่าเรืองนาม
สมุทรปราการ                                         นามตระการหนึ่งในสยาม
งามด้วยเกียรติความดีที่วาววาม              สร้างสมนามคู่ฟ้าไทย
ฟ้า-เหลืองของเรารุ่งเรืองรอง                 เป็นสีผองนวลเราแนบใจ
เจ้าพ่อหลักเมืองคือหลักชัย                     นบบูชาไว้ด้วยใจศรัทธา
สมุทรปราการ                                         นามโอฬารสถานศึกษา
รักมั่นสามัคคีตราบชีวา                           ตามสมญาเลือดน้ำเค็ม