สถานที่ตั้งโรงเรียนสมุทรปราการ                                              

โรงเรียนสมุทรปราการ
สำนักงานพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
       498 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
 0-2395-0016, 0-2395-2344, 0-22387-0307 โทรสาร 0-2387-0308


Webmaster : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสมุทรปราการ
 
e-mail : it_samutprakan@yahoo.com